Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit is de privacyverklaring van Arbo-Help-Desk VOF,
gevestigd op het adres Erfdijk 30, 5373 KV te Herpen. Ons KvK nummer is 55234313.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
We hebben intern een medewerker aangesteld die waakt over de gegevensverwerking en hier ook verantwoordelijk voor is.
Bij vragen- en af klachten kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is ons algemene beleid ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens? We beschrijven welke persoonsgegevens we van onze klanten verwerken, hoe we de privacy waarborgen en welke rechten de klant heeft.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van al onze klanten, t.w. bedrijven, personen, waar wij adviseren en opleidingen verzorgen, docenten en personeel.
Tevens bezoekers van onze website en overige relaties van Arbo-Help-Desk vof.

Algemeen beleid:
Arbo-Help-Desk respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website.
We stellen de veiligheid en vertrouwbaarheid van persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met deze gegevens om.
Arbo-Help-Desk deelt deze gegevens uitsluitend met andere partijen op basis van overeenkomst en goedkeuring van de klant.
Persoonlijke gegevens die wij nodig hebben voor uitvoering van onze taken zijn:
- Persoonlijke basisgegevens (naam, geboortedatum, telefoonnr. Nationaliteit BSN nummer)
- Contactgegevens: (adres, e-mailadres enz.)
- Informatie over contacten tussen de klant en Arbo-Help-Desk via mail, sms etc.

Rechten:
U mag verzoeken om toegang tot alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren ( in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving)
U mag verzoeken om correctie, verwijdering ,bijwerking of blokkering van uw gegevens.
Verwijderen kan alleen na het verstrijken van de termijn die wij moeten hanteren als gevolg van de wettelijke verplichting tot het kunnen overleggen van die gegevens.
U kan ons verzoeken een kopie te verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens aan derden.

Hoe gebruiken wij uw gegevens/informatie?
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen afspraak tussen u en Arbo-Help-Desk ( Bedrijfscertificering, advisering, opleidingen, dossierbewaking klantgegevens ziekteverzuim).

Wanneer geven wij uw persoonlijke gegevens door aan anderen?
Om te voldoen aan wettelijke bevelen en overheidsverzoeken, ter ondersteuning van audits of ter naleving van andere wettelijke verplichtingen. Met uw toestemming: Aan opleiders en examenbureaus.

Onze beveiliging van uw gegevens worden gewaarborgd door:
- Up to date beveiliging van ons computersysteem.
- Één verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
- Persoonlijke informatie is voor anderen niet toegankelijk zonder toestemming van de hoofdverantwoordelijke.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de periode van 10 jaar i.v.m. vernieuwen van diploma’s, certificaten, verlenging van contracten begeleiding, bedrijfscertificering e.d.

Aanpassing privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente privacyverklaring staat op onze website: arbo-help-desk.nl

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands Recht van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u altijd met ons contact op nemen.