Hijsen met grondverzetmachines

Deze cursus is bestemd voor machinisten werkzaam op een grondverzetmachine, die bij de uitvoering van hun werkzaamheden hijswerkzaamheden uitvoeren die samenhangen met grondverzet in het algemeen.

De cursus is grotendeels praktijkgericht. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Indien zowel het theorie- als het praktijkexamen met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt de cursist het certificaat.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

De reguliere cursusduur bedraagt 2 dagen.
Echter de opleidingsduur en locatie kan eenvoudig worden afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan de training in-company als via een open inschrijving worden verzorgd.

De groepsgrootte wordt beperkt. De kleine cursusgroep maakt het mogelijk om iedere cursist de maximale aandacht te geven die voor een maximaal cursusrendement nodig is.

De cursus wordt gehouden op locatie/vestiging van de opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van de grondverzetmachines van het bedrijf. Open inschrijving is uiteraard ook mogelijk.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is een eenduidig bewijs dat alom wordt gerespecteerd als bewijs van ruime vakkennis m.b.t. het hijsen met grondverzetmachines.

Het certificaat is 2 jaar geldig. Het verlengen kan echter op eenvoudige wijze. De werkgever verklaard dat de betreffende persoon de afgelopen 2 jaar regelmatig en op correcte wijze een grondverzetmachine heeft bediend.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.