Veilig werken met de hoogwerker / heftruck

Arbeidsmiddelen mogen alleen worden bediend door werknemers die een adequate opleiding voor het bedienen van deze arbeidsmiddelen hebben ontvangen. Het werken met een hoogwerker / heftruck valt hieronder.

Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk.
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Indien beide examens met goed gevolg worden afgesloten ontvangt de cursist een certificaat. Dit certificaat is een eenduidig bewijs dat alom wordt gerespecteerd als bewijs van ruime vakkennis m.b.t. het veilig werken met de hoogwerker / heftruck.

De reguliere cursusduur bedraagt 2 dagdelen.
Echter, de opleidingsduur en locatie kan eenvoudig worden afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan de training in-company als via een open inschrijving worden verzorgd.


De training is praktisch van opzet en geeft de gebruiker voldoende kennis om op een veilige en verantwoorde wijze te werken met de hoogwerker / heftruck. Naast de theorie wordt er ruimschoots aandacht gegeven aan praktische vaardigheden.

De groepsgrootte wordt beperkt. De kleine cursusgroep maakt het mogelijk om iedere cursist de aandacht te geven die voor een maximaal cursusrendement nodig is.

De cursus wordt gehouden op locatie / vestiging van de opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hoogwerker / heftruck van het bedrijf. Open inschrijving is uiteraard ook mogelijk.

Het certificaat is 2 jaar geldig. Het verlengen kan echter op eenvoudige wijze. We willen u hier over graag informeren.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.