Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Volgens de Arbo-wet is iedere werkgever in Nederland verplicht om een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E inventariseert op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn de knelpunten binnen de organisatie aan de hand van de Arbo-wetgeving. In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie worden tevens de knelpunten geëvalueerd en worden er adviezen gegeven hoe de betreffende knelpunten worden opgelost.

Wij hebben een eigen methode ontwikkeld die op een begrijpbare manier de mogelijkheden biedt om uw organisatie te laten voldoen aan de Arbo-wetgeving. Daarnaast kan desgewenst de RI&E worden uitgebreid met een aantal elementen die verplicht zijn voor een VCA certificering.

Na de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie stellen wij in overleg met het bedrijf een Plan van Aanpak op. In het Plan van Aanpak worden de knelpunten weergegeven voorkomend uit de RI&E. Om het Plan van Aanpak compleet te maken moet aangegeven worden op welke termijn, door wie en eventueel met welk budget de knelpunten worden opgelost.

Voortvloeiend uit de RI&E kan het noodzakelijk zijn om vervolgonderzoeken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd veiligheidskundige.

De kosten voor het uitvoeren van een RI&E, plus het opstellen van een Plan van Aanpak, worden begroot aan de hand van het aantal medewerkers en de aard van de bedrijfsvoering.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact op nemen.