Veilig werken langs de weg

Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken bij werken langs de weg.

De cursus “Veilig werken langs de weg” geeft duidelijke richtlijnen die er voor zorgen dat men op een veilige en verantwoorde manier kan werken. De cursus maakt de wegwerker op praktische wijze bewust van de potentiële gevaren. Tevens leert hij dat zijn gedrag bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid. Uiteraard is de theorie (onder andere CROW 96b) een integraal onderdeel van deze cursus.

De cursusinhoud bestaat uit:

  • Organisatie wegbeheer
  • Organisatie op de weg
  • Relatie met Arbo-wet
  • Bebakening en markering
  • Veiligheidskleding
  • Verkeersmaatregelen op niet auto-snelwegen

De groepsgrootte wordt beperkt. De kleine cursusgroep maakt het mogelijk om iedere cursist de aandacht te geven die voor een maximaal cursusrendement nodig is.

De cursus kan worden gehouden op locatie/vestiging van de opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wegmarkering van het bedrijf. Open inschrijving is uiteraard ook mogelijk.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is een eenduidig bewijs dat alom wordt gerespecteerd als bewijs van ruime vakkennis m.b.t. het veilig werken langs de weg.

Het certificaat is 2 jaar geldig. Het verlengen kan echter op eenvoudige wijze. We willen u hier over graag informeren.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.