ISO 14001

De opdrachtgevers eisen in toenemende mate van hun opdrachtnemers dat bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten een goede zorg voor het milieu wordt nagestreefd. Om dit aantoonbaar te maken kan gebruik worden gemaakt van het ISO 14001-systeem.

Het ISO 14001 systeem sluit naadloos aan op andere systemen zoals ISO 9001 en heel eenvoudig inpasbaar in het VCA-systeem zoals ontwikkeld door Arbo-Help-Desk.

De meeste bedrijven hebben niet of onvoldoende zicht op de mogelijkheden om te komen tot een ISO 14001 certificering zoals de begeleiding hierbij en de daaraan verbonden consequenties voor het bedrijf.

Wij komen graag bij u langs om dit nader uit te leggen, zodat u voor zichzelf de volgende vragen kunt beantwoorden:

  • Wat zijn de voordelen van ISO 14001 certificering?
  • Is het verstandig om het systeem zelf op te zetten of is het beter dit door derden te laten doen?
  • Kan het samen met andere zorgsystemen, zoals VCA, OHSAS 18001, HACCP, etc.?
  • Wat kost ISO 14001certificering?
  • Hoeveel tijd kost het voor mijn organisatie om een milieu-zorgsysteem op te zetten?
  • Enzovoort.

Een bezoek van één van onze adviseurs kan u helpen om op een verantwoorde wijze een keuze te kunnen maken voor uw bedrijf. Na dit advies bent u in staat om een gefundeerde beslissing te nemen of u overgaat tot certificering en op welke wijze.

Naast het opzetten en implementeren van geheel nieuwe systemen kunt u gebruik maken van onze kennis voor het in stand houden en onderhouden van reeds aanwezige systemen binnen uw organisatie.