Subsidiemogelijkheden bij het behalen van uw diploma / certificaat

Wanneer u een opleiding gaat volgen en uw bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, dan is het raadzaam om van tevoren te informeren naar de subsidiemogelijkheden binnen de geldende CAO. Een groot aantal branches heeft namelijk een eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), waarbij een gedeelte van de loonsom wordt gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het O&O-fonds , welke behoort tot hun branche. Wilt u meer weten over deze regelingen en de aanvraagprocedure, neem dan contact met ons op.

De onderstaande fondsen kunnen in ieder geval bijdragen in de scholingskosten:

Let op!
Bij een aantal O&O-fondsen dient u vóór aanmelding de subsidie aan te vragen