Bedrijfshulpverlening

De taken van een bedrijfshulpverlener (BHV-er) staan in de Arbo-wet als volgt omschreven:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers en overige personen in het bedrijf
  • alarmeren en samenwerken met de hulpverlenende diensten (ambulance, etc.)

Bij de cursus brandbestrijding wordt daadwerkelijk een aantal blussingen verricht door de deelnemers.

De reguliere cursusduur bedraagt 4 dagdelen.

Echter de opleidingsduur en locatie kan eenvoudig worden afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan de training in-company als via een open inschrijving worden verzorgd.

De cursus BHV-herhaling bestaat uit 2 dagdelen (avonden). Onze opleiding vind plaats volgens de normering van het NIBHV.

Indien de afsluitende toets met goed resultaat wordt afgelegd ontvangt de deelnemer hiervoor een certificaat.

CCV

Sinds september 2009 is het voor vrachtautochauffeurs verplicht om minimaal 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen.

Voor de nascholing is de training BHV Herhaling door de CCV erkend. Bij het volgen van deze cursus bij Arbo-Help-Desk ontvangt u 7 studie-uren.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.