Veilig werken met de Bovenloopkraan

Arbeidsmiddelen mogen alleen worden bediend door werknemers die een adequate opleiding voor het bedienen van deze arbeidsmiddelen hebben ontvangen. Het werken met een bovenloopkraan valt hieronder.

Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk. De cursus wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Indien beide examens met goed gevolg worden afgesloten ontvangt de cursist een certificaat. Dit certificaat is een eenduidig bewijs dat alom wordt gerespecteerd als bewijs van ruime vakkennis m.b.t. het veilig werken met de bovenloopkraan.

De reguliere cursusduur bedraagt 2 dagdelen.

Echter, de opleidingsduur en locatie kan eenvoudig worden afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan de training in-company als via een open inschrijving worden verzorgd.


De groepsgrootte wordt beperkt. De kleine cursusgroep maakt het mogelijk om iedere cursist de aandacht te geven die voor een maximaal cursusrendement nodig is.

De cursus wordt gehouden op locatie/vestiging van de opdrachtgever, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bovenloopkraan en bedrijfssituatie binnen de organisatie.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij goed gevolg wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is een eenduidig bewijs dat alom wordt gerespecteerd als bewijs van ruime vakkennis m.b.t. het veilig werken met de bovenloopkraan.

Het certificaat is 2 jaar geldig. Het verlengen kan echter op eenvoudige wijze. We willen u hier over graag informeren.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.