Basisveiligheid VCA

Iedere operationele medewerker werkzaam bij of voor een VCA gecertificeerd bedrijf moet in het bezit zijn van het diploma Basisveiligheid VCA. Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat alle werknemers op het bedrijf in het bezit zijn van dit diploma.

De reguliere cursusduur bedraagt 2 dagdelen.

Echter, de opleidingsduur en locatie kan eenvoudig worden afgestemd op de wensen van de klant.
Zo kan de training in-company als via een open inschrijving worden verzorgd.

Tijdens de cursus verkrijgen de deelnemers kennis over het herkennen en inschatten van risico’s en de wijze waarop ze op een veilige wijze hun werkzaamheden kunnen verrichten. Tevens worden de cursisten voorbereid op het examen door middel van proefexamens.

Het examen wordt afgenomen door een daartoe erkend examenbureau en kan eveneens op locatie worden gehouden. Bij het met goed gevolg afsluiten van de toets wordt een VCA erkend diploma verstrekt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

E-learning
U kunt voor de opleiding B-VCA ook gebruik maken van E-learning (Alleen in het Nederlands).
E-learning vergroot uw kansen bij het examen. Makkelijk in uw eigen omgeving stap voor stap de vereiste stof doornemen, met oefenvragen zoals deze vanaf 1 september 2017 zijn ingevoerd.
Het E-book bevat ook een voorleesmodule. De kosten van E-learning zijn gelijk aan de kosten van ons studieboek!

Bel of mail ons even voor nadere informatie en prijzen.
0486-416934 of via de mail: info@arbo-help-desk.nl

CCV (Contact Commissie Vakbekwaamheid)

Sinds september 2009 is het voor vrachtautochauffeurs verplicht om minimaal 35 uur per 5 jaar nascholing te volgen. Voor de nascholing is de training Basisveiligheid bij Arbo-Help-desk door de CCV erkend. De kandidaten krijgen hiervoor 7 studie-uren.

U kunt zich inschrijven door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijfformulier.