BRL 7000/SIKB Bodemsanering

Het doel van de beoordelingsrichtlijn (7000) en bijbehorende protocollen is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van land/waterbodemsaneringen.

In de BRL staan de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken.

Afhankelijk van de input (beschikking of melding) zijn er een of meerdere protocollen van toepassing.de betreffende onderwerpen uit de BRL van toepassing. Deze protocollen (7001 - 7004) hebben betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit grond en grondwater door middel van diverse technieken. De 7004 heeft betrekking op het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond.

Indien een bedrijf gecertificeerd wordt, dan:

  • heeft het bedrijf een kwaliteitssysteem in het kader van ISO 9001 en is VCA-gecertificeerd
  • werkt het bedrijf met vakkundig personeel (kwaliteitsverantwoordelijk persoon, DLP etc.)
  • Maakt het bedrijf gebruik van een saneringsplan voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Een bezoek van één van onze adviseurs kan u helpen om op een verantwoorde wijze een keuze te maken voor uw bedrijf. Na dit advies bent u in staat om een gefundeerde beslissing te nemen of u overgaat tot certificering in het kader van de BRL 7000 en op welke wijze.

Naast het opzetten en implementeren van geheel nieuwe systemen kunt u gebruik maken van onze kennis voor het in stand houden en onderhouden van reeds aanwezige systemen binnen uw organisatie.

De door ons gehanteerde methodiek is uitstekend in te passen in de VCA- en ISO 9001 systemen.