Onderzoeken

Gedurende de dagelijkse gang van zaken kan het voor komen dat u geconfronteerd wordt met knelpunten m.b.t. arbeidsomstandigheden. Het kan ook gebeuren dat er naar aanleiding van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) nadere onderzoeken gewenst zijn.

Meestal is nader onderzoek door een deskundig persoon verplicht of aan te raden. Ontevredenheid over arbeidsomstandigheden bij medewerkers kan rampzalige gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben. Denk aan de hoge verloopcijfers bij vele ondernemingen.

De verschillende onderzoeken die wij voor u uit kunnen voeren zijn o.a.:

Voor nadere informatie kunt u met ons contact op nemen.