Werken met Verontreinigde grond/Operationeel medewerker

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die daadwerkelijk betrokken zijn bij werkzaamheden met verontreinigde grond en (grond)water. De deelnemer wordt voor zijn werkzaamheden vereiste kennis bijgebracht, zoals vermeld in de CROW 132. Dat wil zeggen: de specifieke risico’s die verband houden met het werken in of met verontreinigde grond en (grond)water, het doel en de werking van de daarvoor gestelde veiligheidsmaatregelen (veiligheidsklassen), het dragen van beschermende werkkleding en het gebruik van doelmatige adembeschermingsmiddelen.

De opleidingsduur bedraagt 1 dag of twee avonden.