Zorgsystemen

Naast ISO 9001 en VCA verzorgen wij onder andere zorgsystemen m.b.t.

VCU

Dit veiligheidsbeheerssysteem is te vergelijken met VCA, maar dan voor uitzendbureaus en detacheringsbureaus.

HACCP

Het kwaliteitssysteem voor de voedingsmiddelen hygiëne.

ISO 14001

De wereldstandaard voor een milieuzorgsysteem.

OSHAS 18001

Dit is het eerste internationaal erkende arbo-managementsysteem wat certificeerbaar is (op wereldniveau) en wint aan populariteit. Deze norm toont veel gelijkenis met de ISO 14001 en ISO 9001.

KOMO-INSTAL (voorheen Waarborg)

Het kwaliteitssysteem voor het installeren van nieuwe elektrische installaties.NEN 3140 en NEN-EN 50110 spelen hierbij een belangrijke rol.

EVK / TOEZICHT

Het kwaliteitssysteem voor het onderhouden van bestaande elektrische installaties. NEN 3140 en NEN-EN 50110 spelen hierbij een belangrijke rol.

BORG

Het kwaliteitssysteem voor beveiligingsinstallaties.

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES

Het kwaliteitssysteem voor, inderdaad, brandmeldinstallaties.

RETEL / ICT

ICT is de opvolger van de RETEL. Dit kwaliteitssysteem is bedoeld voor de data c.q. ICT-sector.

GMP

Het kwaliteitssysteem voor transporteurs van diervoeders.

Uiteraard kunnen wij alle normen integreren in één systeem met één handboek!