CO-2 ladder

De CO2-prestatieladder is een middel om binnen uw organisatie te inventariseren welke CO2 belasting u heeft en deze belasting te verminderen.
De diverse stappen dagen uzelf en uw medewerkers uit om de CO2-reductie te kennen en te verminderen.
Opdrachtgevers gunnen u een grotere kans tijdens aanbestedingstrajecten en/of wordt een korting verrekend op de door u ingediende offerte.

Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, des te meer kans op gunning.

De CO2-Prestatieladder heeft zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Per niveau krijgt een bedrijf aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de prestatieladder.

Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken elk met een eigen weegfactor:
A. Inzicht
B. CO2-reductie
C. Transparantie
D. Deelname aan initiatieven

Des te beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder.


Wij komen graag bij u langs om dit nader uit te leggen, zodat u voor zichzelf de volgende vragen kunt beantwoorden:

Een bezoek van één van onze adviseurs kan u helpen om op een verantwoorde wijze een keuze te kunnen maken voor uw bedrijf. Na dit advies bent u in staat om een gefundeerde beslissing te nemen of u overgaat tot certificering en op welke wijze.

Naast het opzetten en implementeren van geheel nieuwe systemen kunt u gebruik maken van onze kennis voor het in stand houden en onderhouden van reeds aanwezige systemen binnen uw organisatie.