Opleiding DLP

Arbo-Help-Desk biedt een DLP opleiding aan op basis van EN 45013 en de publicatie CROW 132. Wij verzorgen de DLP opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten Bodemsaneringen (nat/droog) zowel via open inschrijving als via incompany trainingen.

Resultaat DLP opleiding

De DLP opleiding leidt op tot Deskundige Leidinggevende Projecten Bodemsaneringen. Na deze opleiding bent u in staat werken te begeleiden in de droge dan wel natte sector en kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen.
U beschikt over adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen. Na het met goed gevolg afleggen van de DLP opleiding en het DLP examen kan de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt.

Inhoud DLP opleiding

Het programma van de DLP opleiding is opgesteld aan de hand van EN 45013, de publicatie CROW 132, en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Tijdens de DLP opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Praktische zaken

De duur van de DLP cursus is drie dagen (inclusief thuisstudie). Aan het eind van de DLP opleiding wordt u geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit DLP examen ontvangt u het certificaat DLP (nat/droog). Voor de opleiding zijn geen toelatingseisen.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact op nemen.