Diverse advisering

Door onze jarenlang ervaring met een grote diversiteit aan organisaties en branches, hebben wij altijd een passende oplossing voor uw bedrijf.

Heeft u een speciaal advies nodig met betrekking tot uw organisatie of bedrijf? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Hieronder volgen mogelijke vormen van advisering.

Beeldschermwerkplek onderzoek en voorlichting

Binnen bedrijven is het werken met beeldschermen (computers) aan de orde van de dag. Het beeldschermwerk brengt echter ook risico’s met zich mee. Het bekendste fenomeen is RSI (Repetitive Strain Injury).

Door een goede inrichting van de werkplek en het innemen van een juiste houding kunnen veel problemen voorkomen worden. Daarom is het een “must” om periodiek instructie te geven over deze aspecten. Arbo-Help-desk kan hierin desgewenst een bijdrage leveren.

Stof/rookmetingen en -onderzoeken

Er kunnen naar aanleiding van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of klachten vanuit het bedrijf wenselijk zijn om een goed inzicht te verkrijgen in de blootstelling aan stof, rook en/of lawaai.

Voorbeelden hiervan zijn: houtstofmeting, geluidsmeting, lasrookmeting. Kwartsstofmetings etc.

Arbo-Help-Desk maakt voor deze werkzaamheden gebruik van gecertificeerde arbeidshygiënisten volgens algemeen erkende meetprotocollen.

Veiligheidskundige ondersteuning

Indien u veiligheidskundige ondersteuning nodig heeft, dan kan Arbo-Help-Desk deze voor u leveren op interim basis en/of middels detachering.

Voorbeelden van ondersteuning zijn, inspecties van industriële en bouwlocaties, uitvoeren van taakrisicoanalyses, detachering van kwaliteits/arbo/KAM-functionaris, opzetten arbobeleid, uitvoeren van werkplekinspecties, enzovoort.

Arbodienstverlening

Sinds 2005 is de verplichte aansluiting bij een Arbodienst komen te vervallen. Wel moet u deskundige bijstand organiseren voor de zorg van arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding binnen uw organisatie. In samenwerking met een vaste solide partner, kunnen wij dit voor u organiseren.

Toetsing machineveiligheid

Machines die niet voorzien zijn van CE-markering dienen getoetst te worden aan de machinerichtlijn. Dit geldt ook voor een samenstel van diverse machines, want alleen de machines afzonderlijk zijn dan voorzien van CE-markering. Deze toetsing kan door een deskundige van Arbo-Help-Desk worden uitgevoerd.