VCA* / VCA** / VCA P of VCU


Vele bedrijven staan voor de keuze of men zich wel moet laten certificeren in het kader van VCA.
Er wordt in de markt vaak geroepen dat VCA verplicht is, maar is dit werkelijk waar?

De meeste bedrijven hebben niet of onvoldoende zicht op de mogelijkheden van VCA certificering,
de begeleiding hierbij en de daaraan verbonden consequenties voor het bedrijf.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om dit nader toe te lichten, zodat u voor uzelf de volgende vragen kunt beantwoorden:

Een bezoek van één van onze adviseurs kan u helpen om op een verantwoorde wijze een keuze te maken voor uw bedrijf. Na dit advies bent u in staat om een gefundeerde beslissing te nemen of u overgaat tot VCA certificering en op welke wijze.

Naast het opzetten en implementeren van geheel nieuwe systemen kunt u gebruik maken van onze kennis voor het in stand houden en onderhouden van reeds aanwezige systemen binnen uw organisatie.

De door ons gehanteerde VCA-systemen zijn uitermate geschikt voor het integreren met andere systemen zoals bij ISO 9001 en ISO 14001.

VCU is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureau’s. Ook hierover willen wij u graag vrijblijvend informeren.